HUR VIKTIG ÄR VIKTEN?

VIKTEN AV VIKTEN Att tala om ryttarens vikt är lite av ett tabu. Vi vill ju att ridsporten, framförallt ridskolan, ska få vara en frizon från bantningshets och utseendefixering. Samtidigt har ungdomars – och vuxnas – ökande kroppsvikt blivit ett problem för många ridskolor. Och vi vill väl alla att den häst vi rider ska orka med vår vikt utan att ta skada. Men hur räknar man?

viktFörr brukade man säga att hästen kan bära en 1/6 av sin egen kroppsvikt, dvs knappt 17%. Det skulle innebära att ett svenskt halvblod som väger ca 600 kilo kan bära en ryttare på ungefär 100 kilo och att en islandshäst som bara väger 350 kilo inte ska ha en tyngre ryttare än 60 kilo. Som ni kanske har märkt så lever vi inte riktigt efter de viktgränserna. Många storvuxna isländska män är framgångsrika tävlingsryttare på sina små, hållbara islandshästar och en stor andel av våra svenska ridskolor har en viktgräns på 90 kilo för sina halvblodshästar.

En brittisk studie visade nyligen att endast var 20:e ryttare hade optimal storlek och vikt för sin häst. Forskarna från Duchy College i Cornwall hade sökt upp privatryttare i närområdet och jämfört deras storlek och vikt med de hästar de ägde och red.
Forskarna utgick ifrån att idealförhållande var 1/10, där ryttaren alltså skulle ha 10% av hästens vikt. I studien var det bara 5% av ryttarna som hamnade under den gränsen.
Om ryttaren vägde upp till 15% av hästens vikt ansågs det tillfredsställande. 63% av ryttarna i studien vägde mellan 10 och 15% av hästens vikt.
Om ryttaren vägde 20% eller mer av hästens vikt ansågs det skadligt för hästen – 32% av ryttarna vägde så mycket.
Forskarna ansåg att det behövs mycket mer kunskap om hur ryttarens vikt kan skada hästen och att det var nödvändigt med tydligare riktlinjer för ryttares vikt. Men de trodde också att en gräns på 10% inte var realistisk.

I studier som är gjorda i Ohio har det påvisats att hästen blir öm i sin muskulatur efter att ha burit mer än 25-30 procent av sin kroppsvikt. Alla hästarna klarade att bära 20 procent av sin kroppsvikt utan att bli påverkade av detta och det innebär att en häst som väger 600 kilo ska kunna bära en ryttare på 120 kilo (Powell et al, 2008).

På tävling finns regeln att ekipaget ska vara proportionerligt. Marginalerna är här ganska generösa och för att man ska ingripa mot ett ekipage på en tävlingsplats ska både domare, överdomare och veterinär samråda.
I senaste TR är man dock mer grundlig i sin beskrivning av åtgärder mot oproportionerligt ekipage:
Om det i anslutning till en tävling blir aktuellt att betrakta en ryttare som för stor för sin häst/ponny, ska domare, överdomare och tävlingsveterinär, om sådan finns, samråda. Är man överens om att så är fallet, meddelas ryttaren, minderårig tillsammans med målsman eller ansvarig person, att man funnit honom vara för stor. Ryttaren informeras om att denna varning kommer att rapporteras till Ridsportförbundet. Förbundet ska inom en tremånadersperiod fatta beslut i frågan. (Detta gäller för stora ryttare där det ändå är harmoniskt. En ryttare kan stängas av direkt av djurskyddsskäl om ryttaren är så stor att hästen börjar vingla, eller så tung att hästen störs och går oregelbundet. Inte minst om sadeln dessutom är för liten så att ryttaren sitter på bakvalvet.)

Några hippologstudenter vid Strömsholm gjorde en undersökning där 75 ridskolor svarade på en enkät om hur de matchar elever och hästar och hur de ser på ryttarnas vikt. De intervjuade också två veterinärer. Detta var vad som kom fram i studien:

• Ridskolorna fick rangordna vilka faktorer som var avgörande när de matchade häst och ryttare och de svarade:
1. Vikt
2. Längd
3. Annan (= ridskicklighet)

• Många ridskolor hade viktgränser, då ofta 90 kilo.

• Många ridskolor upplevde elevernas vikt som ett problem och försökte kompensera det genom olika rutiner:
Använda pall vid uppsittning
Använda hjälptyglar för att ge bättre stöd.
Använda mer lättridning.

• Ridskolorna ansåg också att en ryttare med god riderfarenhet och balans, smidighet och följsamhet kan väga mer än en oerfaren ryttare.

 

Så hur ska man då matcha häst och ryttare om man ser till vikt och längd?
För den som själv ska välja häst är det klokt att försöka hålla sig inom 17%-regeln. Men det allra viktigaste är att få en bra känsla och vara ärlig mot sig själv.
Det handlar också om vad man har för anatomi i övrigt. Det är ju minst lika viktigt att hästens kroppstyp passar din egen kroppstyp, så att du sitter bra i sadeln och får effektiva hjälper och god balans.

Catharina Hansson

Leave a comment