KONTAKT

PRENUMERATIONER

pren@kentaurmagasin.se
08-34 34 11

ANNONSERA

Maria Kujlin
maria@kentaurmagasin.se
070-441 58 05

REDAKTION

Catharina Hansson, chefredaktör
ch@kentaurmagasin.se
08-34 34 11