Dag: 18 maj 2020

Hästens röst

En ny antologi från en grupp forskare ger en ny syn på hästen och vår relation till den – om hur vi kan förstå hästen bättre, ge den en starkare röst och om vilken etik vi behöver utveckla i relation till hästen.– Jag har sett så mycket hästplågeri i mina dagar, säger Mari Zetterqvist Blokhuis […]

Read more